Ga naar hoofdinhoud

Boombrug en Wantijbrug

Het is winter en dat betekent dat de Boombrug minder draait. In het weekend alleen op zaterdag en door de weeks alleen overdag. Een bezoek aan onze haven en de stad Dordrecht blijft evenwel de moeite waard. Vele schepen hebben feestverlichting opgehangen en dat zorgt voor een idyllisch sfeertje. Wilt u een paar nachten aan onze passantentsteiger verblijven met uw schip? Neem dan contact op met onze havenmeester Hans van der Laars 06-48669038.

Helaas is de Wantijbrug de komende maanden gesloten voor scheepvaart in verband met renovatie. De brug voor de scheepvaart wordt niet bediend vanaf 6 januari 2020 tot oktober 2020. Lage scheepvaart (niet hoger dan 6,25 m.) kan vanaf 6 januari onder het vaste deel van de Wantijbrug doorvaren. Hoge scheepvaart (hoger dan 6,25 m.) kan de Wantijbrug medio oktober 2020 niet meer passeren. Voor de hoge scheepvaart geldt vanaf 6 januari een omvaarroute van en naar de jachthaven Westergoot. Zeilboten die vanwege hun hoogte en diepgang (max. 1.50 m.) de route via Otter- en Helsluis, gelegen tussen de Nieuwe Merwede en de Beneden Merwede, niet kunnen passeren, dienen om te varen via de Nieuwe Merwede en de Beneden Merwede en gebruik te maken van de brugopeningen in de Merwedecorridor (Gorinchem – Dordrecht v.v.). In 2020 zal de vaarweg in maximaal 3 weekenden volledig gestremd worden. Rijkswaterstaat houdt de scheepvaart  via scheepvaartberichten op de hoogte.

Back To Top