Ga naar hoofdinhoud

Rekening houden met elkaar

Onze haven is midden in de stad dus we hebben buren om ons heen. Er wonen mensen aan de Taankade. Aan de kant van de Kraansteiger staan de panden met de achterkant en tuinen tot aan en in de haven. In de haven liggen boten zij aan zij in de boxen. Alle reden om rekening met elkaar te houden. Geluid draagt ver over het water, niet alleen muziek maar zelfs een luide stem. Als iedereen rekening met elkaar houdt, blijft het voor leden, gasten en omwonenden een prettige plek om te zijn.

Wij hanteren de volgende regels:
• Na 22.00 uur is het stil in de haven.
• Denk aan buren en omwonenden: maak geen lawaai.
• Gebruik radio’s, tv’s en andere geluidsdragers niet in de open lucht en alleen met het volume laag.
• Indien u uw boot langer dan twee dagen onbemensd achter laat, geef dit dan door aan de havenmeester.
• Voor alle informatie over de regels in onze haven verwijzen we u graag naar ons Havenreglement (PDF).

Het kan gebeuren dat u onbedoeld toch een keer overlast veroorzaakt. Dan spreken wij u er op aan. Komt het vaker voor, dan gaan wij over op schriftelijke waarschuwingen. Herhaalde, langdurige en/of structurele overlast kan ertoe leiden dat u de haven uit moet.

.

Back To Top