Ga naar hoofdinhoud

Om het verblijf in onze haven voor iedereen aangenaam te houden, vertrouwen we op uw inschattingsvermogen en sportieve gedrag. In ieder geval gelden de volgende regels:

  • Na 22.00 uur is het stil in de haven.
  • Het gebruik van boor-, schuur- of andere onderhoudsmachines is niet toegestaan.
  • Denk aan buren en omwonenden: maak geen lawaai.
  • Gebruik radio’s, tv’s en andere geluidsdragers niet in de openlucht en alleen met het volume laag.
  • Indien u uw boot langer dan twee dagen onbemand achter laat, geef dit dan door aan de havenmeester.
  • Voor alle informatie over de regels in onze haven verwijzen we u graag naar ons Havenreglement (PDF).

Wij wensen u een fijn verblijf in de Wijnhaven en Dordrecht.

Back To Top